Академия по туризъм

управител на хотел

Управител на хотел
специалност
управител на хотел
Обучението в специалността дава концептуални основи и специализирани знания по изпълнение и управление на дейности в хотелите, заведения за пребиваване, туристически комплекси и ваканционни селища. Специалистът по хотелиерство, благодарение на придобитите теоретичните знания и практическите умения, има възможност да заема ръководен пост сред изпълнителския състав в структурата на хотелиерската фирма.
възможни длъжности за заемане в хотелиерския бранш
управител на хотел, мотел, къмпинг, ваканционно селище, апарт - хотел, детски и ученически лагери и комплекси и други видове заведения за пребиваване. Изпълнителски и ръководен персонал в сектор обслужване на клиентите на круизен кораб, агент по продажбите и рекламата в туристически комплекси и представителства на хотелиерски и ресторантьорски вериги
форма на обучение:
индивидуална, груповa, дистанционна ( on-line ) Занятията се провеждат в удобно за курсистите време, при предварително уточнен график
важно !
практиката се провежда всеки ден средно между 3-8 учебни часа и заема основно място в курса на обучение. Практическото обучение е под формата на учебен стаж с ръководители на заведения за обществено хранене. Стажът се провежда във верига елитни ресторанти на реални работни места, където курсистите имат възможност и за професионална реализация след успешно завършване на обучението си. При невъзможност за ежедневна практика, курса може да продължи до 6 месеца.
след завършване на обучението се издава:
Сертификат
за професионална квалификация
Управител на хотел

Международен Диплом
за професионална квалификация
Управител на хотел

International Diploma
For professional qualification
Hotel manager
-
забележка:
Ако имате професионален стаж, минимум 6 месеца по професията, можете да се явите директно на изпити ( теория и практика ) за Сертифициране на професионални умения от сферата на ресторантьорството и да получите Удостоверение за професионална квалификация и Международен диплом.