Академия по туризъм

управител на ресторант

Управител на ресторант
специалност
управител на ресторант
обучението в специалността дава концептуални основи и специализирани знания по изпълнение и управление на дейности в ресторанти, заведения за обществено хранене и развлечение. Специалистът по ресторантьорство, благодарение на придобитите теоретичните знания и практическите умения, има възможност да заема точно определена ниша сред изпълнителския и ръководен персонал в структурата на ресторантьорска фирма.
възможни длъжности за заемане в ресторантьорския бранш
управител на ресторант, бистро, снек бар, кафе бар, дневен, нощен бар и други видове заведения за хранене и развлечение, включително като част от верига или група от такива в определен район.
форма на обучение:
индивидуална, групова, дистанционна ( online ) занятията се провеждат в удобно за курсистите време при предварително уточнен график.
Важно !
практиката се провежда всеки ден средно между 3 - 8 учебни часа и заема основно място в курса на обучение. Практическото обучение е под формата на учебен стаж с ръководители на заведения за обществено хранене. Стажът се провежда във верига елитни ресторанти на реални работни места, където курсистите имат възможност и за професионална реализация след успешно завършване на обучението си. При невъзможност за ежедневна практика, курса може да продължи до 6 месеца.
след завършване на обучението се издава:
Удостоверение
за професионална квалификация
Управител на ресторант

Международен Диплом
за професионална квалификация
Управител на ресторант

International Diploma
For professional qualification
Restaurant manager
Забележка:
ако имате професионален стаж, минимум 6 месеца по професията, можете да се явите директно на изпити ( теория и практика ) за Сертифициране на професионални умения от сферата на ресторантьорството и да получите Удостоверение за професионална квалификация и Международен диплом.