| Международна Aкадемия по туризъм

Курс за Транжор

Course for Butcher

Транжор

Специалност

Транжор

В учебната програма е включен учебен материал, с овладяването на който се цели курсистите да усвоят практически умения за приемане и съхранение на месни продукти, видове обработка и разфасовка на месни продукти и приготвянето на кулинарни изделия, основни качествени показатели на различните видове месо, срокове, условия на съхранение и реализация, спазване на изискванията за лична, производствена хигиена и безопасно упражняване на професията. Съдържанието на учебната програма е за специалността "Транжор", за всеки раздел са фиксирани часовете за нови знания и умения, които се разпределят по теми от преподавятеля в началото на всеки квалификационен курс.

Възможни длъжности за заемане в ресторантьорския бранш

Кухненски персонал, Стартиране на частен бизнес, Работа в различни видове заведения за обществено хранене, Хотели, Ваканционни селища и др.

Форма на обучение

Индивидуална, груповa, дистанционна (on-line) Занятията се провеждат в удобно за курсистите време при предварително уточнен график

Важно !

Практиката се провежда всеки ден средно между 3-8 учебни часа и заема основно място в курса на обучение. Практическото обучение е под формата на учебен стаж с ръководители на заведения за обществено хранене. Стажът се провежда във верига елитни ресторанти на реални работни места, където курсистите имат възможност и за професионална реализация след успешно завършване на обучението си. При невъзможност за ежедневна практика, курса може да продължи до 3 месеца.

След завършване на обучението се издава

Удостоверение

за професионална квалификация

Транжор

Международен Диплом

за професионална квалификация

Транжор

International Diploma

for professional qualification

Butcher

Забележка:

Ако имате професионален стаж, минимум 6 месеца по професията, можете да се явите директно на изпити ( теория и практика ) за Сертифициране на професионални умения от сферата на ресторантьорството и да получите Удостоверение за професионална квалификация и Международен диплом

Сподели
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.