| Международна Aкадемия по туризъм

Курс за сладкар

Course for Confectioner

Сладкар

Специалност

Сладкар

Може да кандидатстват всички лица навършили 16 г.

В учебната програма е включен учебен материал, с овладяването на който се цели курсистите да усвоят практически умения за приемане и съхранение на хранителни продукти; за видовете обработка на хранителни продукти и приготвянето на сладкарски изделия; за основните качествени показатели на десертите; за сроковете и условията на съхранение и реализация; за спазване на изискванията за лична и производствена хигиена и безопасно упражняване на професията "Сладкар" Съдържанието на учебната програма се провежда по учебен план. Часовете за нови знания и умения, които се разпределят по теми от преподавятеля в началото на всеки квалификационен курс.

Възможни длъжности за заемане в ресторантьорския бранш

Работник в кухня сектор десерти, Цех за производство на сладкарски изделия, Работа в заведения за обществено хранене, Увеселителни заведения, Круизни кораби и др.

Форма на обучение:

Индивидуална, груповa, дистанционна (on-line) Занятията се провеждат в удобно за курсистите време при предварително уточнен график

Важно !

Практиката се провежда всеки ден средно между 3-8 учебни часа и заема основно място в курса на обучение. Практическото обучение е под формата на учебен стаж с ръководители на заведения за обществено хранене. Стажът се провежда във верига елитни ресторанти на реални работни места, където курсистите имат възможност и за професионална реализация след успешно завършване на обучението си. При невъзможност за ежедневна практика, курса може да продължи до 3 месеца.

Сладкар

След завършване на обучението се издава

Удостоверение

за професионална квалификация

Сладкар

Международен Диплом

за професионална квалификация

Сладкар

International Diploma

For professional qualification

Confectioner

Забележка:

Ако имате професионален стаж, минимум 6 месеца по професията, можете да се явите директно на изпити ( теория и практика ) за Сертифициране на професионални умения от сферата на ресторантьорството и да получите Удостоверение за професионална квалификация и Международен диплом

Сподели
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.