Академия по туризъм

сервитьор / барман

Сервитьор / Барман
Специалност
Сервитьор / Барман
Обучението е за цялата част от професията "Сервитьор / Барман", в края на курса се полага изпит по теория и практика и успешно издържалите получават Удостоверение и Международен диплом по специалността: "Сервитьор / Барман". Дипломата дава право на работа в България и страните членки на Европейския съюз, призната е и в почти всички държави в света, с тази диплома курсиста може да упражнява по желание една от двете професии.
Забележка:
Може да кандидатстват всички лица навършили 16 г.
Възможни длъжности за заемане в ресторантьорския бранш
Сервитьор, Барман, Салонен Управител, Мениджър в сектор "Ресторантьорство" на териториите на България и в цял свят. Дава право за откриване на собствени обекти.
Форма на обучение:
Индивидуална, групова, дистанционна (online) Занятията се провеждат в удобно за курсистите време при предварително уточнен график
Важно !
Практиката се провежда всеки ден средно между 3-8 учебни часа и заема основно място в курса на обучение. Практическото обучение е под формата на учебен стаж с ръководители на заведения за обществено хранене. Стажът се провежда във верига елитни ресторанти на реални работни места, където курсистите имат възможност и за професионална реализация след успешно завършване на обучението си. При невъзможност за ежедневна практика, курса може да продължи до 3 месеца.
След завършване на обучението се издава
Удостоверение
за професионална квалификация
Сервитьор / Барман

Международен Диплом
за професионална квалификация
Сервитьор / Барман

International Diploma
For professional qualification
Waiter / Bartender
Забележка:
Ако имате професионален стаж, минимум 6 месеца по професията, можете да се явите директно на изпити ( теория и практика ) за Сертифициране на професионални умения от сферата на ресторантьорството и да получите Удостоверение за професионална квалификация и Международен диплом