Академия по туризъм

ресторантьор / кетъринг

Ресторантьор / Кетъринг
Специалност
Ресторантьор / Кетъринг
Обучението е за професията "Ресторантьор / Кетъринг", в края на курса се полага изпит по теория и практика и успешно издържалите получават Удостоверение и Международен диплом по специалността: "Ресторантьор / Кетъринг".  Дипломата дава право на работа в България и страните членки на Европейския съюз, призната е и в почти всички държави в света с тази диплома курсиста може да упражнява професията.
Възможни длъжности за заемане в ресторантьорския бранш
Курсистите могат да работят във всички търговски обекти в системата на хотелиерството и ресторантьорството, в България и чужбина, заемайки длъжност "Управител", Организатор на фирмени партита, Зареждане на заведения за бързо хранене или да стартират собствен бизнес.
Форма на обучение:
Индивидуална, груповa, дистанционна ( online ) Занятията се провеждат в удобно за курсистите време при предварително уточнен график
Важно !
Практиката се провежда всеки ден средно между 3-8 учебни часа и заема основно място в курса на обучение. Практическото обучение е под формата на учебен стаж с ръководители на заведения за обществено хранене. Стажът се провежда във верига елитни ресторанти на реални работни места, където курсистите имат възможност и за професионална реализация след успешно завършване на обучението си. При невъзможност за ежедневна практика, курса може да продължи до 3 месеца.
След завършване на обучението се издава
Удостоверение
за професионална квалификация
Ресторантьор / Кетъринг

Международен Диплом
за професионална квалификация
Ресторантьор / Кетъринг

International Diploma
For professional qualification
Restaurateur & Catering
Забележка:
Ако имате професионален стаж, минимум 6 месеца по професията, можете да се явите директно на изпити ( теория и практика ) за Сертифициране на професионални умения от сферата на ресторантьорството и да получите Удостоверение за професионална квалификация и Международен диплом