| Международна Aкадемия по туризъм

Курс за Камериер

Course for Valet

Камериер

Специалност

Камериер

Може да кандидатстват всички лица навършили 16 г.

Учебната програма е предназначена за професионално обучение по професията “Камериер”, за придобиване първа степен на професионална квалификация. Основната цел на обучението по професия “Камериер” е усвояване на знания и умения за упражняване на професията “Камериер” в туристическата индустрия.

Камериер

Форма на обучение:

Индивидуална, груповa, дистанционна (on-line) Занятията се провеждат в удобно за курсистите време при предварително уточнен график

Камериер

След завършване на обучението се издава

Удостоверение

за професионална квалификация

Камериер

Международен Диплом

за професионална квалификация

Камериер

International Diploma

For professional qualification

Valet

Забележка:

Ако имате професионален стаж, минимум 6 месеца по професията, можете да се явите директно на изпити ( теория и практика ) за Сертифициране на професионални умения от сферата на ресторантьорството и да получите Удостоверение за професионална квалификация и Международен диплом

Сподели
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.