| Международна Aкадемия по туризъм

Курс за Екскурзовод

Course for Guide

Екскурзовод

Специалност

Екскурзовод

Може да кандидатстват всички лица навършили 16 г.

Професия "Екскурзовод" е професия с отлични перспективи за работа и развитие, както в България, така и по света. Обучението по екскурзоводство в "Интерменю" Ви дава възможност да придобиете необходимите знания и практически умения за упражняване на професията, както и да придобиете легитимен международен сертификат, който Ви отваря врати за работа по целия свят. Държавното удостоверение, издавано за част от професията е с по-ниска степен на квалификация в специалността и отразява придобиване на компетенции за професионално обучение, Дипломата за професионална квалификация, е с най-висока степен по специалността, обхваща цялата професия с принадлежащите й модули и има по-висока стойност пред институциите в Европа и света. Като държава членка на ЕС, държавните дипломи имат валидност в европейския блок и са признати в голяма част от държавите по света.

Възможни длъжности за заемане в туристическия бранш

Екскурзовод в турагенции, хотели, туристически комплекси, различни туристически обекти като музеи, национални забележителности, като гид или екскурзовод на свободна практика.

Форма на обучение

Индивидуална, груповa, дистанционна (on-line) Занятията се провеждат в удобно за курсистите време при предварително уточнен график

Екскурзовод

След завършване на обучението се издава

Удостоверение

за професионална квалификация

Екскурзовод

Международен Диплом

за професионална квалификация

Екскурзовод

International Diploma

For professional qualification

Guide

Забележка:

Ако имате професионален стаж, минимум 6 месеца по професията, можете да се явите директно на изпити ( теория и практика ) за Сертифициране на професионални умения от сферата на ресторантьорството и да получите Удостоверение за професионална квалификация и Международен диплом

Сподели
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.