Академия по туризъм

главен готвач

Главен готвач
специалност
главен готвач
в учебната програма е включен учебен материал, с овладяването на който се цели курсистите да усвоят практически умения за приемане и съхранение на хранителни продукти; за видовете обработка на хранителни продукти и приготвянето на кулинарни изделия; за основните качествени показатели на готовите ястия и десерти; за сроковете и условията на съхранение и реализация; за спазване на изискванията за лична и производствена хигиена и безопасно упражняване на професията. Съдържанието на учебната програма е разпределено в седем раздела. За всеки раздел са фиксирани часовете за нови знания и умения, които се разпределят по теми от преподавателят в началото на всеки квалификационен курс.
възможни длъжности за заемане в ресторантьорския бранш
главен готвач, Управител на кухненския персонал, Съставяне на меню, Икономическа обосновка на менюто, Външен консултант, Управител на ресторант, Стартиране на частен бизнес
форма на обучение
индивидуална, групова, дистанционна ( online ) Занятията се провеждат в удобно за курсистите време при предварително уточнен график
Важно !
Практиката се провежда всеки ден средно между 3-8 учебни часа и заема основно място в курса на обучение. Практическото обучение е под формата на учебен стаж с ръководители на заведения за обществено хранене. Стажът се провежда във верига елитни ресторанти на реални работни места, където курсистите имат възможност и за професионална реализация след успешно завършване на обучението си. При невъзможност за ежедневна практика, курса може да продължи до 6 месеца.
След завършване на обучението се издава:
Удостоверение
за професионална квалификация
Главен готвач

Международен Диплом
за професионална квалификация
Главен готвач

International Diploma
For professional qualification
Chef’s
забележка:
Ако имате професионален стаж, минимум 6 месеца по професията, можете да се явите директно на изпити ( теория и практика ) за Сертифициране на професионалните ви умения в сферата на ресторантьорството и да получите Удостоверение за професионална квалификация и Международен диплом.