| Международна Aкадемия по туризъм

Курс за Главен готвач

Course for Chef

Главен готвач

Специалност

Главен готвач

В учебната програма е включен учебен материал, с овладяването на който се цели курсистите да усвоят практически умения за приемане и съхранение на хранителни продукти; за видовете обработка на хранителни продукти и приготвянето на кулинарни изделия; за основните качествени показатели на готовите ястия и десерти; за сроковете и условията на съхранение и реализация; за спазване на изискванията за лична и производствена хигиена и безопасно упражняване на професията. Съдържанието на учебната програма е разпределено в седем раздела. За всеки раздел са фиксирани часовете за нови знания и умения, които се разпределят по теми от преподавятелят в началото на всеки квалификационен курс.

Възможни длъжности за заемане в ресторантьорския бранш

Главн готвач, Управител на кухненския персонал, Съставяне на меню, Икономическа обосновка на менюто, Външен консултант, Управител на ресторант, Стартиране на частен бизнес

Форма на обучение

Индивидуална, груповa, дистанционна (on-line) Занятията се провеждат в удобно за курсистите време при предварително уточнен график

Важно !

Практиката се провежда всеки ден средно между 3-8 учебни часа и заема основно място в курса на обучение. Практическото обучение е под формата на учебен стаж с ръководители на заведения за обществено хранене. Стажът се провежда във верига елитни ресторанти на реални работни места, където курсистите имат възможност и за професионална реализация след успешно завършване на обучението си. При невъзможност за ежедневна практика, курса може да продължи до 6 месеца.

След завършване на обучението се издава

Удостоверение

за професионална квалификация

Главен готвач

Международен Диплом

за професионална квалификация

Главен готвач

International Diploma

For professional qualification

Chef

Забележка:

Ако имате професионален стаж, минимум 6 месеца по професията, можете да се явите директно на изпити ( теория и практика ) за Сертифициране на професионални умения от сферата на ресторантьорството и да получите Удостоверение за професионална квалификация и Международен диплом

Сподели
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.