| Международна Aкадемия по туризъм

Курс за Сервитьор-Барман

Course for Waiter and Barman

Барман | Сервитьор

Специалност

Сервитьор-Барман

Може да кандидатстват всички лица навършили 16 г.

Обучението е за цялата част от професията "Сервитьор - барман", в края на курса се полага изпит по теория и практика и успешно издържалите получават Удостоверение и Международен диплом по специалността: "Сервитьор - барман". Дипломата дава право на работа в България и страните членки на Европейския съюз, призната е и в почти всички световни държави с тази диплома курсиста може да упражнява по желание една от двете професии.

Възможни длъжности за заемане в ресторантьорския бранш

Сервитьор, Барман, Салонен Управител, Мениджър в сектор "Ресторантьорство" на териториите на България и в цял свят. Дава право за откриване на собствени обекти.

Форма на обучение:

Индивидуална, груповa, дистанционна (on-line) Занятията се провеждат в удобно за курсистите време при предварително уточнен график

Барман | Сервитьор

Важно !

Практиката се провежда всеки ден средно между 3-8 учебни часа и заема основно място в курса на обучение. Практическото обучение е под формата на учебен стаж с ръководители на заведения за обществено хранене. Стажът се провежда във верига елитни ресторанти на реални работни места, където курсистите имат възможност и за професионална реализация след успешно завършване на обучението си. При невъзможност за ежедневна практика, курса може да продължи до 3 месеца.

След завършване на обучението се издава

Удостоверение

за професионална квалификация

Сервитьор - Барман

Международен Диплом

за професионална квалификация

Сервитьор - Барман

International Diploma

For professional qualification

Waiter and Barman

Забележка:

Ако имате професионален стаж, минимум 6 месеца по професията, можете да се явите директно на изпити ( теория и практика ) за Сертифициране на професионални умения от сферата на ресторантьорството и да получите Удостоверение за професионална квалификация и Международен диплом

Сподели
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.