| Международна Aкадемия по туризъм

Курс за Администратор в хотел

Course for Administrator in Hotel

Администратор в хотел

Специалност

Администратор в хотел

Може да кандидатстват всички лица навършили 16 г.

Обучението е за професията "Aдминистратор в Хотел", в края на курса се полага изпит по теория и практика и успешно издържалите получават Удостоверение и Международен диплом по специалността: "Aдминистратор в Хотел". Дипломата дава право на работа в България и страните членки на Европейския съюз, призната е и в почти всички световни държави с тази диплома курсиста може да упражнява професията в страната и чужбина.

Възможни длъжности за заемане в ресторантьорския бранш

Работа на рецепция в хотел, Разпределяне на гостите в хотела в подходящи стаи, Организация на резервациите в хотела

Администратор в хотел

Форма на обучение:

Индивидуална, груповa, дистанционна (on-line) Занятията се провеждат в удобно за курсистите време при предварително уточнен график

Администратор в хотел

Важно !

Стажът се провежда в елитни хотели на територията на гр. София и цялата страна, на реални работни места, където курсистите имат възможност и за професионална реализация след успешно завършване на обучението си.

След завършване на обучението се издава

Удостоверение

за професионална квалификация

Администратор в хотел

Международен Диплом

за професионална квалификация

Администратор в хотел

International Diploma

for professional qualification

Administrator in Hotel

Забележка:

Ако имате професионален стаж, минимум 6 месеца по професията, можете да се явите директно на изпити ( теория и практика ) за Сертифициране на професионални умения от сферата на ресторантьорството и да получите Удостоверение за професионална квалификация и Международен диплом

Сподели
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.