Академия по туризъм

aдминистратор в хотел

Администратор в хотел
Специалност
Администратор в хотел
Обучението е за професията "Aдминистратор в Хотел", в края на курса се полага изпит по теория и практика и успешно издържалите получават Удостоверение и Международен диплом по специалността: "Aдминистратор в Хотел". Дипломата дава право на работа в България и страните членки на Европейския съюз, призната е и в почти всички световни държави с тази диплома курсиста може да упражнява професията в страната и чужбина.
Възможни длъжности за заемане в ресторантьорския бранш
Работа на рецепция в хотел, Разпределяне на гостите в хотела в подходящи стаи, Организация на резервациите в хотела
Форма на обучение:
Индивидуална, груповa, дистанционна ( online ) Занятията се провеждат в удобно за курсистите време при предварително уточнен график
Важно !
Стажът се провежда в елитни хотели на територията на гр. София и цялата страна, на реални работни места, където курсистите имат възможност и за професионална реализация след успешно завършване на обучението си.
След завършване на обучението се издава
Удостоверение
за професионална квалификация
Администратор в хотел

Международен Диплом
за професионална квалификация
Администратор в хотел

International Diploma
for professional qualification
Hotel Administrator 
Забележка:
Ако имате професионален стаж, минимум 6 месеца по професията, можете да се явите директно на изпити ( теория и практика ) за Сертифициране на професионални умения от сферата на ресторантьорството и да получите Удостоверение за професионална квалификация и Международен диплом