| Международна Aкадемия по туризъм

Курс за Управител на хотел

Course for Hotel Manager

Мениджър на хотел

Специалност

Управител на хотел

Обучението в специалността дава концептуални основи и специализирани знания по изпълнение и управление на дейности в хотелите, заведения за пребиваване, туристически комплекси и ваканционни селища. Специалистът по хотелиерство, благодарение на придобитите теоретичните знания и практическите умения, има възможност да заема ръководен пост сред изпълнителския състав в структурата на хотелиерската фирма.

Възможни длъжности за заемане в хотелиерския бранш

Управител на хотел, мотел, къмпинг, ваканционно селище, апарт-хотел, детски и ученически лагери и комплекси и други видове заведения за пребиваване.

Изпълнителски и ръководен персонал в сектор обслужване на клиентите на круизен кораб, агент по продажбите и рекламата в туристически комплекси и представителства на хотелиерски и ресторантьорски вериги

Форма на обучение:

Индивидуална, груповa, дистанционна (on-line) Занятията се провеждат в удобно за курсистите време при предварително уточнен график

Важно !

Практиката се провежда всеки ден средно между 3-8 учебни часа и заема основно място в курса на обучение. Практическото обучение е под формата на учебен стаж с ръководители на заведения за обществено хранене. Стажът се провежда във верига елитни ресторанти на реални работни места, където курсистите имат възможност и за професионална реализация след успешно завършване на обучението си. При невъзможност за ежедневна практика, курса може да продължи до 6 месеца.

След завършване на обучението се издава

Сертификат

за професионална квалификация

Управител на хотел

Международен Диплом

за професионална квалификация

Управител на хотел

International Diploma

For professional qualification

Hotel manager

Забележка:

Ако имате професионален стаж, минимум 6 месеца по професията, можете да се явите директно на изпити ( теория и практика ) за Сертифициране на професионални умения от сферата на ресторантьорството и да получите Удостоверение за професионална квалификация и Международен диплом

Сподели
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.