| Международна Aкадемия по туризъм

Курс за Управител на ресторант

Course for Manager of Restaurant

Мениджър на ресторант

Специалност

Управител на ресторант

Обучението в специалността дава концептуални основи и специализирани знания по изпълнение и управление на дейности в ресторанти, заведения за обществено хранене и развлечение. Специалистът по ресторантьорство, благодарение на придобитите теоретичните знания и практическите умения, има възможност да заема точно определена ниша сред изпълнителския и ръководен персонал в структурата на ресторантьорска фирма.

Възможни длъжности за заемане в ресторантьорсия бранш

Управител на ресторант, бистро, снек-бар, кафе-бар, дневен, нощен бар и други видове заведения за хранене и развлечение, включително като част от верига или група от такива в определен район.

Форма на обучение:

Индивидуална, груповa, дистанционна (on-line) Занятията се провеждат в удобно за курсистите време при предварително уточнен график

Важно !

Практиката се провежда всеки ден средно между 3-8 учебни часа и заема основно място в курса на обучение. Практическото обучение е под формата на учебен стаж с ръководители на заведения за обществено хранене. Стажът се провежда във верига елитни ресторанти на реални работни места, където курсистите имат възможност и за професионална реализация след успешно завършване на обучението си. При невъзможност за ежедневна практика, курса може да продължи до 6 месеца.

След завършване на обучението се издава

Удостоверение

за професионална квалификация

Управител на ресторант

Международен Диплом

за професионална квалификация

Управител на ресторант

International Diploma

For professional qualification

Restaurant manager

Забележка:

Ако имате професионален стаж, минимум 6 месеца по професията, можете да се явите директно на изпити ( теория и практика ) за Сертифициране на професионални умения от сферата на ресторантьорството и да получите Удостоверение за професионална квалификация и Международен диплом

Сподели
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.