| Международна Aкадемия по туризъм

Лиценз

Лицензиран Център за професионално обучение към Министерство на образованието и науката на Р. България. Лиценз № 200312037 "Интерменю" подготвя кадри в различни професионални направления. обхващащ специалности от хотелиерството, туризма, ресторантьорството.

Лиценз
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.