Академия по туризъм

транжор

Tранжор
Специалност
Транжор
В учебната програма е включен учебен материал, с овладяването на който се цели курсистите да усвоят практически умения за приемане и съхранение на месни продукти, видове обработка и разфасовка на месни продукти и приготвянето на кулинарни изделия, основни качествени показатели на различните видове месо, срокове, условия на съхранение и реализация, спазване на изискванията за лична, производствена хигиена и безопасно упражняване на професията. Съдържанието на учебната програма е за специалността "Транжор", за всеки раздел са фиксирани часовете за нови знания и умения, които се разпределят по теми от преподавятеля в началото на всеки квалификационен курс.
Възможни длъжности за заемане в ресторантьорския бранш
Кухненски персонал, Стартиране на частен бизнес, Работа в различни видове заведения за обществено хранене, Хотели, Ваканционни селища и др.
Форма на обучение
Индивидуална, групова, дистанционна ( online ) Занятията се провеждат в удобно за курсистите време при предварително уточнен график
Важно !
Практиката се провежда всеки ден средно между 3-8 учебни часа и заема основно място в курса на обучение. Практическото обучение е под формата на учебен стаж с ръководители на заведения за обществено хранене. Стажът се провежда във верига елитни ресторанти на реални работни места, където курсистите имат възможност и за професионална реализация след успешно завършване на обучението си. При невъзможност за ежедневна практика, курса може да продължи до 3 месеца.
След завършване на обучението се издава
Удостоверение
за професионална квалификация
Транжор

Международен Диплом
за професионална квалификация
Транжор

International Diploma
for professional qualification
Butcher
Забележка:
Ако имате професионален стаж, минимум 6 месеца по професията, можете да се явите директно на изпити ( теория и практика ) за Сертифициране на професионални умения от сферата на ресторантьорството и да получите Удостоверение за професионална квалификация и Международен диплом