Академия по туризъм

сладкар

Сладкар
Специалност
Сладкар
В учебната програма е включен учебен материал, с овладяването на който се цели курсистите да усвоят практически умения за приемане и съхранение на хранителни продукти; за видовете обработка на хранителни продукти и приготвянето на сладкарски изделия; за основните качествени показатели на десертите; за сроковете и условията на съхранение и реализация; за спазване на изискванията за лична и производствена хигиена и безопасно упражняване на професията "Сладкар" Съдържанието на учебната програма се провежда по учебен план. Часовете за нови знания и умения, които се разпределят по теми от преподавятеля в началото на всеки квалификационен курс.
Забележка !
Може да кандидатстват всички лица навършили 16 г.
Възможни длъжности за заемане в ресторантьорския бранш
Работник в кухня сектор десерти, Цех за производство на сладкарски изделия, Работа в заведения за обществено хранене, Увеселителни заведения, Круизни кораби и др.
Форма на обучение:
Индивидуална, груповa, дистанционна ( online ) Занятията се провеждат в удобно за курсистите време при предварително уточнен график
Важно !
Практиката се провежда всеки ден средно между 3-8 учебни часа и заема основно място в курса на обучение. Практическото обучение е под формата на учебен стаж с ръководители на заведения за обществено хранене. Стажът се провежда във верига елитни ресторанти на реални работни места, където курсистите имат възможност и за професионална реализация след успешно завършване на обучението си. При невъзможност за ежедневна практика, курса може да продължи до 3 месеца.
След завършване на обучението се издава:
Удостоверение
за професионална квалификация
Сладкар
Международен Диплом
за професионална квалификация
Сладкар
International Diploma
For professional qualification
Confectioner
Забележка:
Ако имате професионален стаж, минимум 6 месеца по професията, можете да се явите директно на изпити ( теория и практика ) за Сертифициране на професионални умения от сферата на ресторантьорството и да получите Удостоверение за професионална квалификация и Международен диплом