Академия по туризъм

помощник готвач

Помощник готвач
Специалност
Помощник готвач
В курса за Помощник Готвач ще придобиете професионална квалификация по професията и ще овладеете професионални умения за приготвяне на всякакви кулинарни изделия ястия от интернационални кухни. Курсът включва едномесечна, ежедневна присъствена практика в професионално оборудваните кухни на верига елитни ресторанти. Обучението се провежда под ръководството на квалифициран преподавателски екип от майстор готвачи с дългогодишен опит.
Забележка:
Може да кандидатстват всички лица навършили 16 г.
Възможни длъжности за заемане в ресторантьорския бранш
Заместник готвач, която ще включва използването на опита от всяка област на кухнята и когато е необходимо, управление на цялата кухня от името на главния готвач.
Форма на обучение:
Индивидуална, групова, дистанционна ( online ) Занятията се провеждат в удобно за курсистите време при предварително уточнен график
Важно !
Практиката се провежда всеки ден средно между 3-8 учебни часа и заема основно място в курса на обучение. Практическото обучение е под формата на учебен стаж с ръководители на заведения за обществено хранене. Стажът се провежда във верига елитни ресторанти на реални работни места, където курсистите имат възможност и за професионална реализация след успешно завършване на обучението си. При невъзможност за ежедневна практика, курса може да продължи до 3 месеца.
След завършване на обучението се издава
Удостоверение
за професионална квалификация
Помощник готвач

Международен Диплом
за професионална квалификация
Помощник готвач

International Diploma
For professional qualification
Assistant Cook
Забележка:
Ако имате професионален стаж, минимум 6 месеца по професията, можете да се явите директно на изпити ( теория и практика ) за Сертифициране на професионални умения от сферата на ресторантьорството и да получите Удостоверение за професионална квалификация и Международен диплом