Академия по туризъм

камериер

Камериер
Специалност
Камериер
Учебната програма е предназначена за професионално обучение по професията “Камериер”, за придобиване първа степен на професионална квалификация. Основната цел на обучението по професия “Камериер” е усвояване на знания и умения за упражняване на професията “Камериер” в туристическата индустрия.
Форма на обучение:
Индивидуална, груповa, дистанционна ( online ) Занятията се провеждат в удобно за курсистите време при предварително уточнен график
След завършване на обучението се издава
Удостоверение
за професионална квалификация
Камериер

Международен Диплом
за професионална квалификация
Камериер

International Diploma
For professional qualification
Valet
Забележка:
Ако имате професионален стаж, минимум 6 месеца по професията, можете да се явите директно на изпити ( теория и практика ) за Сертифициране на професионални умения от сферата на ресторантьорството и да получите Удостоверение за професионална квалификация и Международен диплом