Академия по туризъм

екскурзовод

Екскурзовод
Специалност
Екскурзовод
Професия "Екскурзовод" е професия с отлични перспективи за работа и развитие, както в България, така и по света. Обучението по екскурзоводство в "Интерменю" Ви дава възможност да придобиете необходимите знания и практически умения за упражняване на професията, както и да придобиете легитимен международен сертификат, който Ви отваря врати за работа по целия свят. Държавното удостоверение, издавано за част от професията е с по-ниска степен на квалификация в специалността и отразява придобиване на компетенции за професионално обучение, Дипломата за професионална квалификация, е с най-висока степен по специалността, обхваща цялата професия с принадлежащите й модули и има по-висока стойност пред институциите в Европа и света. Като държава членка на ЕС, държавните дипломи имат валидност в европейския блок и са признати в голяма част от държавите по света.
Забележка !
Може да кандидатстват всички лица навършили 16 г.
Възможни длъжности за заемане в туристическия бранш
Екскурзовод в турагенции, хотели, туристически комплекси, различни туристически обекти като музеи, национални забележителности, като гид или екскурзовод на свободна практика.
Форма на обучение
Индивидуална, груповa, дистанционна ( online ) Занятията се провеждат в удобно за курсистите време при предварително уточнен график
След завършване на обучението се издава
Удостоверение
за професионална квалификация
Екскурзовод

Международен Диплом
за професионална квалификация

Екскурзовод
International Diploma
For professional qualification
Guide
Забележка :
Ако имате професионален стаж, минимум 6 месеца по професията, можете да се явите директно на изпити ( теория и практика ) за Сертифициране на професионални умения от сферата на ресторантьорството и да получите Удостоверение за професионална квалификация и Международен диплом