Академия по туризъм

за нас

за нас

Международна Школа „Интерменю” към Фондация „Еврофонд” и Международна Академия „Интерменю”- София – България , са приемници на първата частна Школа по туризъм , създадена през далечната 1989 г. Президент на Академията и Школата е Професор Асен Чаушев – Преподавател във Висшият колеж по туризъм – Благоевград. Един от най известните технолози и майстор – готвачи в България Дипломирал е над 60 000 курсисти. Дава се възможност на всеки желаещ навършил 16 години, без ограничение във възрастта, с една инвестиция от 400 до 800 лева, да получи професия за цял живот и реализацията си в сферата на туризма. Академията и Школата са лицензирани учебни центрове от Национабната Агенция за професионално образование и обучение към Министерски съвет на Република България./НАПОО/ Издаваните документи за професионална квалификация, са съгласно изискванията на Международните , Европейските и Бъллгарските Закони и Наредби, касаещи професионалното обучение.